Image
Haşere Kontrol Hizmetlerimiz

HACCP ön koşul programı dahilinde haşere kontrol programı yer almaktadır.Türk gıda mevzuatı ve gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmeliğin 19.maddesinde haşere kontrol programları ile ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

"Zararlı canlılarla mücadele için etkili,sürekli bir program yapılmalıdır.Zararlı canlılarla mücadelede ilaçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler üzerinde taksit ettikleri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı,sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır.Bunlar bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalıdır.Zararlı canlılarla mücadele için bakanlıkça izin verilen ilaçlar kullanılmalıdır"

Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir.Etkin ve sağlıklı bir mücadele için konusunda tecrübeli personel ve doğru seçilmiş yöntemler gereknektedir.Her işletmenin kendisine özel hazırlanmış bir haşere kontrol programına ihtiyacı vardır.Her işletme çevresel şartlara,bina yapısına,üretmekte olduğu ürünlere göre farkla riskler taşır.

• İşletmenizde uygulayacağımız haşere kontrol programının detaylarını ana başlıklar halinde bilgilerinize sunuyoruz.

1 - Ön Keşif

İşletmenizde uygulanacak Haşere kontrol programı ile ilgili yapılan teknik incelemede öncelikle işletmede mevcut zararlı türleri ve yuvaları tespit edilir. İşletme içinde ve dışında bu zararlıların oluşma nedenleri araştırılır. İşletme içine giriş yapabilecekleri noktalar tespit edilip, engelleme ve mücadele yöntemleri belirlenir.

3 - Uygulama

İşletme iç ve dış alanlarında belirlenen zararlı türlerine ve daha önce belirlenen mücadele yöntemlerine göre gerekli kontrol ekipmanları (Kemirgen gözlem noktaları, böcek gözlem noktaları vb..) yerleştirilir. Daha önceden tespit edilen tüm zararlı yuvalarıda ilaçlanır.

2 - Proje Hazırlama

Haşere Kontrol Programında Haşere oluşumunu ,işletme içine girişlerini ve iç  alanlarda yuvalanmalarına olanak sağlayan olumsuzlukları ve giderici önlemleri içeren teknik rapor hazırlanır .Hazırlanan raporda ayrıca işletmede uygulanacak.Haşere kontrol programının detayları hakkında bilgi verilir. Haşere Kontrol Programının işletmede başlamasıyla sizlere sunulan raporlardaki aksaklıklarında giderilme çalışmalarına başlanmalıdır.

4 - Kontrol

İşletme iç ve dış alanlarına yerleştirilen tüm kontrol ekipmanlar müşterimiz ile verilen ortak karara göre aylık , onbeş günlük , yada haftalık periyotlarla rutin olarak kontrol edilir. Zararlıların yoğun olduğu dönemlerde rutin ziyaretler dışında takip ziyaretlerde gerçekleştirilerek populasyonun asgari düzeye inmesi tamamen bitmesi sağlanır.

5 - Raporlama

İşletmenizde yapılan Tüm Haşere Kontrol Çalışmaları bu çalışmalar sırasında kullanılan ilaçlar, ilaçlama yöntemleri,tespit ettiği olumsuzlukları, kontrol sonuçlarına göre elde edilen tüm verileri Pest Control dosyanıza işlenir.

Sağlık, doğa sevgisi ve bilgi ile korunur... ESS Biyosidal Haşere Kontrol,
sadece "hedef alınması gereken canlıyı hedef alır"

 
Ev, otel, villa, iş yeri, okul, banka, fabrika, depo, kamu kurumları, hastane, imalathane, restaurant, cafe vb. yerleri haşere ve kemirgen derdinden kurtarıyoruz.
ESS Biyosidal; Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) onaylı biyosidal ürünler ile, Halk sağlığına ve Çevre sağlığına verdiği önemden ödün vermeden marka değerlerinize değer katmak adına sektör alanlarına göre hizmet vermektedir.

Çözüm

Memnuniyet

Image

Haşere mücadelesinde çözüm ortağınız