20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan
kimyasal bir metoddur.
Fumigasyon

 

Fumigasyonun Tanımı:

   Ambar zararlıları (yumurta, larva, milf, pupa ve ergin dönemde) ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda (belirli bir ısıda ve miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:

   Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı  yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri: 

1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.

2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.

3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.

4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.

2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residuel (hoşgörülü kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.

3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.

4. Fumigasyonda kullanılacak figanların özellikleri ile fümeye edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.

5. Fümeye edilecek ürün ve kullanılacak fumigant en uygun olan fumigasyon tekniği seçilmelidir.

FUMIGASYON – ISPM 

   • Türkiye'de, ISPM 15'te belirtilen, paletlerin iki yanında var olması gereken sembol, ülke kodu ve işlemi yapacak olan firmanın (bakanlıkça verilmesi gereken) üç haneli numarasını içeren markalamayı yapma yetkisine sahip fumigasyon firması sayısı çok yetersizdir. • Fumigasyonda kullanılacak metil bromür çok şiddetli bir zehir olup, uygulamasında gerçekten ehil kişiler bulunmalı (metil bromür fumigasyon eğitimi almış 2 ziraat mühendisi) ve çevreye gazın sızmaması için gereken en sıkı tedbir alınmalıdır.

   • Fumigasyon gibi çok riskli bir işlemin yapılacağı yer (mamul ambar? gümrük sahası?) ve zamanlama (malın sevkiyata hazır hale gelmesi, fumigasyon, markalama, gümrükleme) sorunu her zaman işletmeleri zorlayacak, bir kargaşa ortamı doğuracaktır.

   • Ortam sıcaklığı 11°C'nin altında olursa metil bromür buharlaşamayıp sıvı halde kalır ve etkili fumigasyon yapılamaz. Avusturalya 10 °C'nin altında fümigasyon kabul etmemektedir.

   • Avusturalya; paletin, plastik film, ziftli kağıt vb. ile kaplı olması halinde metil bromürün ahşap malzemeye etkin şekilde nüfuz edemeyeceği gerekçesiyle fümigasyonu kabul etmemektedir. (Yeni belirlenen yasalara göre artık fumigasyon işleminde Metil bromür kullanılması yasaklanmıştır.)

   • Konteyner yeni bile olsa, kapı, duvar ve zemininde sızdırmazlık için ilave uygulama yapılmazsa gaz sızması kaçınılmazdır. Fümigasyon, konteynerin geçirimsiz bir yüzey üzerinde oturtulması ve üzerinin özel branda ile örtülmesinden sonra yapılabilir.

   • Kullanılan kimyasal maddenin (metil bromür) konteyner içinde eşit ve etkin dağılımı için kapı önünde 71m 3 /dak kapasiteli bir fan kimyasalı içeriye doğru yayacak şekilde 15 dakika çalıştırılmalıdır.

   • Gerçek fumigasyon süresi dozaja göre 24 ila 72 saat arası değişmektedir.

   • Fümigasyon işlemi tamamlandıktan sonra konteyner çok iyi havalandırılmalı , aksi  takdirde konteyner açıldığında ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.

   • Çin ve Kore Cumhuriyeti malın geldiği ülkede çam ağaçlarında nematode  (çam kese böceği) yaşıyorsa fümigasyonu yetersiz bulmakta ve kabul etmemektedir . Ne yazık ki Türkiye'de tüm çam türlerinde nematode yaygın olarak yaşamaktadır.

   • Ayrıca Çin ve AB palet tahtalarında ağaç kabuğu kullanılmasını istememektedir.

   • Metil bromür ağırlıklı olarak ABD ve İsrail'de üretilmektedir. Dünyada üretimi kademeli olarak azaltılacağından, fümigasyon fiyatlarında önemli ölçüde artış beklenmektedir.

Fumigasyon Malzemeleri,

1. Fumigasyon çadırı, Fümigant

2. Kum torbası

3. Dağıtım sistemi için gerekli bakır veya polietilen boru ile bakır haç

4. Aplikatör ve kutu açacağı

5. Gaz maskesi ve yedek süzgeci , Lastik eldiven

6. Dedektör ve yakıtı , Termometre ,Vantilatör

7. Platformlu terazi veya kantar

8. Tahta ızgaralar , Cep feneri ve yedek pilleri

9. İlk yardım çantası ve oksijen cihazı , Tehlike ikaz levhası

10. Fümigant çadırının delik ve yırtıklarını tamir için çadır bezi ve yapıştırıcı

11. Çelik metre (20 m) , Çeşitli çapta 2 ağızlı anahtar

12. İngiliz anahtarı , Tornavida, pense

13. Fümigasyon el kitabı, defter, kalem, tutanak örneği

14. Fümigasyon yapılacak zemin beton değilse zemine sermek için kraft kağıdı

15. Hava pompası, Sonda (Fostoksin için)

16. Sıcak su kabı ve gaz ocağı

Profesyonel Fumigasyon Hizmeti FUMİGASYON ÇEŞİTLERİ

- Tekne ve Yat Fumigasyonu
- Çadır Altı Fumigasyonu
- Konteyner Fumigasyonu
- Gemi Ambarı Fumigasyonu
- Silo Fumigasyonu
- Bina  Fumigasyonu
- Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu
- Değirmen Fumigasyonu
- Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu

Teknelerde fumigasyon uygulaması

Teknelerde fumigasyon uygulaması

   Teknelerde fumigasyon uygulaması hem karada, hem de denizde yapılabiliyor. Uygulama öncesinde fumigasyon ekibi gaza karşı koruma sağlayan giysi ve maske gibi koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmalıdır. Fumigasyon uygulaması yapılacak tekne ve yatlar,  özel fumigasyon brandaları ile örtü altına alınarak, sızdırmazlık sağlanmalıdır. Uygulamada materyale göre değişkenlik gösteren fumigantlar kullanılıyor. Uygulama süresi en az 48 saat olmakta ve bu sürecin başlangıcından sonuna kadar yetkili operatörlerimizin dışında uygulama sahasına kimsenin girmemesine mutlaka özen gösterilmelidir. Uygulama sonrasında brandalar operatörler tarafından toplanıp, fumigasyon sonrası temizliği yapılmalıdır. Uygulamadan sonra arta kalan materyaller toplanıp ve gömülerek imha edilmelidir. Uygulamanın yapıldığı yat veya tekne en az 12 saat normal ortam şartlarında havalandırılmalıdır.

ESS Biyosidal Fumigasyon Hizmetleri

ESS Biyosidal Fumigasyon Hizmetleri

   İstanbul merkezli firmamız,  yat ve tekne fumigasyonu konusunda Türkiye’nin her bölgesine hizmet vermektedir. Firmamızın Ziraat Mühendisleri eşliğinde deneyimli ve sertifikalı uzman ekibimizle teknelere verdiğimiz hizmetler, termit, ağaç kurdu gibi tüm zararlıları kapsıyor. Teknelerin uluslararası sularda marina hizmetlerinden yararlanabilmesi için fumigasyon işlemini yaptırmış olması ve bunu belgelemesi gerekiyor. Firmamız, teknelere uluslararası sularda geçerliliği olan fumigasyon belgesi de vermektedir.

Fumigasyon

 

Fumigasyon

 

konteyner fumigasyon nedir

 

konteyner fumigasyon nedir

 

konteyner fumigasyon nedir

 

konteyner fumigasyon nedir

konteyner fumigasyon nedir
Ağaç yiyerek beslenen tahta kurtları ve termitler teknelerde mobilya, yer kaplamaları gibi ahşap malzemeden üretilen her tür eşyayı kemirerek önemli sorunlara yol açıyor. Bakımı düzenli yapılmayan ahşap teknelerde karinanın delinmesine ve teknenin batmasına kadar yol açan büyük zararlara neden olabiliyorlar. Tahta kurtları ve termitler teknelerde genellikle güvertelerde derinlere yuva yaptıkları için sıvı ilaçlardan çok az, bazen hiç etkilenmiyorlar. Bu tür zararlılarla risksiz bir mücadele için fumigasyon (gaz ile ilaçlama) yapılması gerekiyor.