- IFS 6 - International Food Standart

 

EĞİTİM HEDEFİ:

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara IFS Standardındaki tüm denetim sorularının açıklanmasını ve uygulamalarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Temel kavramların açıklanması,

• IFS V6 Food Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,

• Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP),

• HACCP Uygulama aşamaları,

• Akış Şemaları Tehlike Analizleri HACCP Planının oluşturulması,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

• Uygunsuzluklar-Örnek olaylar.

EĞİTİM YÖNTEMİ:

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Temel Bilgilendirme Eğitimi; 2 Gün

İç Denetçi Eğitimi ; 2 Gün

Uluslararası Gıda Standardı (IFS)

Tanıtım: Gıda Güvenliği uluslararası bir ilgi olmaya devam ediyor. Diğer uluslararasısatıcılaryardımı ileAlman ve Fransız gıdaticaret birlikleri,gelişmekte olanIFSveyaUluslararası Gıda Standardına karşılık verdiler. Standardın amacı, tek bir standart üzerinde perakendecilerin çeşitli ihtiyaçlarını odaklanmaktır. Standart Faydaları gıda zinciri boyunca gelişmiş şeffaflık ve maliyet tasarrufu ile sonuçlanan müşteri denetimi sayısı azaltılmış bulunmaktadır. Bağımsız bir üçüncü taraf tarafından IFS Belgelendirme, BSI Management Systems tarafından, tedarikçi, ürün güvenliği, kalite ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini perakendeci göstermek yardımcı olur.

Kimin İçin?

Eğer büyüklük, sektör ve konumu ne olursa olsun, Alman ve Fransız perakendeci markalı gıda ürünleri tedarikçisi iseniz IFS uygundur. Gıda endüstrisinde gerçekten uluslararası olduğu gibi standart dünyada tedarikçileri için geçerlidir.

Gereklilikler:

IFS beş bölüme ayrılmıştır ve eğer standart uymak karşılamak için gereken konu gereklilikleri listeler aşağıdaki gibidir:

1. Üst Yönetim sorumluluğu

2. Kalite yönetim sistemi

3. Kaynak yönetimi

4. Üretim süreci

5. Ölçümler, analiz ve iyileştirme

IFS yapısı ISO 9001 karşılıktır, ancak gıda güvenliği odaklıdır, HACCP, hijyen, üretim süreci ve iş çevresi odaklı.

Faydaları:

• Gıda ürününün kalitesini tahhüdünü göstermenizi sağlar,

• Yasal ve yerel zorunlulukarlın karşılanmasını sağlar,

• Uluslararası kabul görmüş ürün güvencesi aracılığıyla perakendecilere tedarik yeteneğinizi artırır,

• Daha ününü artıran Global Gıda Güvenliği Girişimi, önde gelen küresel gıda zincirlerinin bir görev gücü tarafından kabul edilir.

• IFS sertifikasyonu, şirketinizin itibarını, marka ve imaj yükseltebilirsiniz.

IFS Lojistik Standardı:

2006 Ağustos, IFS Lojistik standart üretim ve ticaret arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olmak ve tüm tedarik zinciri boyunca şeffaflık sağlamak için geliştirilmiştir.

Bu standart, perakendeciler ile birlikte çalışmak, tüm lojistik hizmet sağlayıcıları için geçerli ve her türlü taşıma için – kamyon, tren, gemi, uçak veya kontrollü veya ortam sıcaklığı ulaşım diğer herhangi bir tip.

IFS Uluslararası Gıda Standartları:

Diğer büyük boy Avrupalı perakendeciler de benzer sekilde tedarikçilerinin denetiminde ingiliz modelini kullanarak 3. Taraf Denetim kuruluşlarıyla çalışmaya başlamışlardır. Örneğin Alman ve Fransız perakendeciler IFS standardını şart koşmaya başlamıştır. Bunun Gibi çalışmalar ve işbirliği Amerika'da da ortaya çıkmaya başlamıştır.

IFS Uluslar Arası Gıda standardizasyon (Uluslararası Gıda Standardı), ÇIKIŞ noktası Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) 'dir. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - Global Food Business forum tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Avrupa, Kuzey Amerika ve AVUSTRALYA 'da başlangıçta 40 Ticari işletmenin katılımı Ile oluşmuştur. GFSI 'nin amacı, global bir Gıda Güvenlik standardizasyon hazırlayıp işletmelerin Kendi pazarlarında daha guvenli Gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, Anahtar kriterler ortaya çıkartarak, Gıda Güvenlik standardını ölçülebilir Hale getirmiştir.

IFS'in AMACI NEDİR?

Küresel bir Gıda Güvenlik standardizasyon hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha guvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, Gıda Güvenlik Standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS, 5 bölümde Kendini sınıflandırır,

1. KYS 'e talepler

2. Yönetim Sorumluluğu

3. Kaynak Yönetimi

4. Üretim Processes

5. Ölçme, Analiz, iyileştirme

Haşere Kontrol

Haşere Kontrol

Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir.

Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan kimyasal bir metoddur.

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon, genel anlamıyla patojen ajanların (hastalık yapıcı) yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik Bakım

Periyodik Bakım

ESS Biyosidal Services, olarak size beş adımda ayrıntılı mücadele programımızı sunuyoruz.

ESS Biyosidal sadece "hedef alınması gereken canlıyı hedef alır."