ISO 14001;2004 Çevre Yönetim Sistemi

 

EĞİTİM HEDEFİ:

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Standartları ile ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek anlatmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Çevre yönetim sistemleri ve standartları

• Çevre denetimi standartları

• ISO 14001 revizyon  gereklilikleri ve tüm standardın maddesel bazlı analizi

• Çevre denetiminin tanıtımı

• Denetçi özellikleri

• Denetime hazırlık

• Denetimin gerçekleştirilmesi

• ISO 14001 iç denetim uygulamaları

• Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi

• Uygulama

EĞİTİM YÖNTEMİ:

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara  ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Temel Bilgilendirme Eğitimi; 1 Gün

İç Denetçi Eğitimi ; 1 Gün

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünya da kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da be­ra­be­rin­de getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

NEDEN TS EN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

     ÇYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,

• Çevresel performansın artırılması,

• Market Stratejileri,

• Uluslararası rekabette avantaj sağlaması,

• Firma itibar ve pazar payının arttırılması,

• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,

• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle so­nuç­la­nan ka­za vb. olayların azaltılması,

• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,

• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,

• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,

• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması.

Haşere Kontrol

Haşere Kontrol

Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir.

Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan kimyasal bir metoddur.

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon, genel anlamıyla patojen ajanların (hastalık yapıcı) yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik Bakım

Periyodik Bakım

ESS Biyosidal Services, olarak size beş adımda ayrıntılı mücadele programımızı sunuyoruz.

ESS Biyosidal sadece "hedef alınması gereken canlıyı hedef alır."