British Retail Consortium - Food Global Standart For Food Safety
BRC Ver. 6 standardı
BRC Food

 

EĞİTİM HEDEFİ:

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara BRC Food Standardındaki tüm denetim sorularının açıklanmasını ve uygulamalarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• Temel kavramların açıklanması,

• BRC V6 Food Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,

• Ön Gereksinim  Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP),

• HACCP Uygulama aşamaları,

• Akış Şemaları Tehlike Analizleri HACCP Planının oluşturulması,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

• Uygunsuzluklar-Örnek olaylar,

EĞİTİM YÖNTEMİ:

Eğitim sırasında özellikle standardın her maddesinin uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, uygulamada sık karşılaşılan problemler tartışmaya açılacaktır. Ayrıca grup çalışmaları ile katılımcıların uygulama yönünde deneyim kazanmaları sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara  ‘’Başarı Sertifikası‘’, diğer katılımcılara ‘’Katılım Sertifikası‘’ verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Temel Bilgilendirme Eğitimi; 2 Gün

İç Denetçi Eğitimi ; 2 Gün

BRC / BRC IoP Global Gıda Standardı (British Retail Consortium)

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır

BRC’ nin Gelişimi;

1998- BRC Standard denetim standardı olarak yayınlandı

1999- EN 45004 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onayladı

2000- 2. versiyon Haziranda biraz değiştirilerek yayınlandı

2000- CIES (Ticaret Odasy CIES – The Global Food Business Forum ) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı

2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi

2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul etti

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması gibi kazançlar sağlayacaklardır.

BRC STANDARTLARI:

BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim.

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gyda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC - Gıda Standardı

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1. İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)

2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)

3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta)

4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri

5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri

6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

Haşere Kontrol

Haşere Kontrol

Zararlılarla mücadele ve kontrol yöntemleri bir halk sağlığı hizmetidir.

Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan kimyasal bir metoddur.

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon & Hijyen

Dezenfeksiyon, genel anlamıyla patojen ajanların (hastalık yapıcı) yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik Bakım

Periyodik Bakım

ESS Biyosidal Services, olarak size beş adımda ayrıntılı mücadele programımızı sunuyoruz.

BRC Food Standartları

BRC Food Standartları

BRC Food

BRC Food Standartları

BRC Food Standartları

ESS Biyosidal sadece "hedef alınması gereken canlıyı hedef alır."